Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wordt counseling vergoed door de zorgverzekering?

Ja, Counseling wordt gedeeltelijk door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende "alternatieve" verzekering. Check de mogelijkheden hier: Vergoedingsoverzicht 2020.

  • Je kunt rechtstreeks bij mij terecht, zonder verwijzing
  • De kosten voor counseling gaan niet van je eigen risico af


Wordt coaching en counseling vergoed door de werkgever?

Ja, heel veel bedrijven hebben tegenwoordig een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Uiteraard overleg je met jouw leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt.

Wordt coaching en counseling vergoed door de Arbodienst?

Soms, ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

Is coaching en counseling aftrekbaar voor ondernemers en zzp’ers

Ja, als ondernemer of officieel geregistreerde zzp’er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en zzp’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.

Wordt coaching en counseling vergoed via PGB of UWV

Soms, leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.