Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacyreglement

  • Isabel Veenis - Praktijk voor Coaching & Counseling voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor het opvragen en bewaren van persoonlijke gegevens heeft Isabel Veenis - Praktijk voor Coaching & Counseling een privacy protocol welke je kunt aanvragen. 


Geheimhouding

  • Cliënt gaat ermee akkoord dat zijn / haar casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken in intervisie en/of supervisie. De intervisanten en/of supervisor hebben uitsluitend indirect zicht op de inhoud en vorm van de uitgevoerde coaching & counseling, evenals op het effect daarvan. De coach/counselor, alsmede collega’s, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.
  • Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.
  • Wanneer de cliënt feedback heeft over de coach/counselor en/of de vorm van de behandeling, benadering of aanpak, zal de cliënt dit als eerste aan zijn coach/counselor zelf willen mededelen. Wanneer dit niet leidt tot een genoegzame oplossing kan de cliënt zich met de vraag, feedback of de klacht uitsluitend en schriftelijk wenden tot de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) waarbij de coach/counselor is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met de cliënt opnemen. Deze informatie zal door alle betrokkenen partijen vertrouwelijk worden behandeld.


Klachtenregeling

  • Isabel Veenis - Praktijk voor Coaching & Counseling houdt zich aan het vastgestelde klachtenreglement van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie gezondheidszorg. Dit reglement kunt u opvragen bij Isabel Veenis - Praktijk voor Coaching & Counseling. Meer informatie met betrekking tot klachten kunt je hier